Informacje ogólne

Osoba kontaktowa (wymagane)

Telefon

Adres email (wymagane)

Okres ubezpieczenia od (wymagane)

Okres ubezpieczenia do (wymagane)

Suma gwarancyjna
 9000 EUR dla jednego pojazdu silnikowego (zestawu pojazdów) 5000 EUR dla jednego pojazdu silnikowego (zestawu pojazdów)

Ilość pojazdów

Informacje o środkach transportu

Pojazdy, które będą objęte ubezpieczeniem (marka, rodzaj pojazdu, rok produkcji) (wymagane)

Szkodowość za okres ostatnich 3 lat

Informacje o szkodach (rok powstania szkody, liczba szkód, przyczyna powstania, wysokość wypłaconego odszkodowania) (wymagane)