Informacje ogólne

Osoba kontaktowa (wymagane)

Telefon

Adres email (wymagane)

Ubezpieczenie (wymagane)
 Nowe Wznowienie

W jakiej firmie jest obecne ubezpieczenie

Wartość przychodu w roku ubiegłym

Rodzaj wykonywanego transportu udział %

Przewozy krajowe % (wymagane)

Przewozy międzynarodowe % (wymagane)

Zakres terytorialny

Informacje o użytkowanych środkach transportu

Busy do 3,5 ton (szt)

Samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony (szt)

Ciągniki siodłowe z naczepą (szt)

Suma gwarancyjna na każde zdarzenie (w EUR) (wymagane)

Suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia (w EUR) (wymagane)

Informacje dotyczące rodzajów ładunków przyjmowanych do przewozu

Czy przyjmowane są do przewozu:
 Ładunki żywnościowe, szybko psujące się w rozumieniu Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów ATP (ile jako% przewozów i jak często) Ładunki niebezpieczne w rozumieniu Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR(klasy, ile jako % przewozów i jak często) Ładunki podwyższonego ryzyka, tj. komputery, sprzęt i oprogramowanie, telefony komórkowe i akcesoria, sprzęt RTV, AGD, itp. (ile jako % przewozów i jak często) Spirytus, alkohol, itp. (ile jako % przewozów i jak często) Wyroby tytoniowe Znaczki akcyzy, wartości pieniężne, papiery wartościowe, itp. (ile jako% przewozów i jak często)

Informacje dodatkowe

Czy w ciągu ostatnich 3 lat były szkody z tytułu OC przewoźnika (wymagane)
 Tak Nie

Jak tak to kiedy i ile:

Kabotaż
 Nie Tak (Niemcy) Tak (pozostałe kraje UE)