OC PRZEWOŹNIKA/KABOTAŻ (Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika-OCP)
dla firm wykonujących usługi transportowe w ruchu krajowym i międzynarodowym

 

Posiadanie polisy OCP zapewnia przewoźnikowi ochronę ubezpieczeniową w przypadku szkody polegającej na utracie, ubytku lub uszkodzeniu ładunku, za który przewoźnik jest odpowiedzialny na zasadach określonych w ustawie Prawo przewozowe lub w Konwencji CMR.

CENTRUM UBEZPIECZEŃ MONCAR proponuje Państwu ubezpieczenie OC Przewoźnika (Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika – OCP) w poniższych Towarzystwach Ubezpieczeniowych:

logpar

Cena ubezpieczenia OCP, którą zaproponujemy Państwu w imieniu powyższych TU będzie zależna od wielu czynników:

  • zakresu terytorialnego (OC krajowe czy międzynarodowe, czy ubezpieczenie obejmuje kraje WNP, kraje nadbałtyckie, niektóre kraje nadbałkańskie)

  • sumy gwarancyjnej (w PLN, EUR lub USD)

  • rocznych obrotów netto z usług przewozowych

  • rodzaju przewożonych towarów

  • klauzul dodatkowych, jaki TU wprowadza udział własny (franszyzę redukcyjną) np.ubezpieczenia z udziałem własnym mogą być często tańsze, ale w przypadku szkody, przedsiębiorca pokrywa część strat.

  • sposobie płatności (płatność można rozłożyć na raty lub uzyskać zniżkę z tytułu płatności jednorazowej)

Małym przedsiębiorcom i firmom rozpoczynającym działalność przewozową oferujemy ubezpieczenia OCP w stawkach minimalnych.

Ubezpieczenie kabotażu

Kabotaż w transporcie drogowym oznacza przewóz między miejscami położonymi na aterenie tego samego kraju UE przez przewoźnika zarejestrowanego za granicą, np. transport wykonywany przez polskiego przewoźnika na terenie Niemiec (np. Frankfurt- Berlin).

W celu przedstawienia konkretnej oferty prosimy o wypełnienie i przesłanie nam e-mailem poniższego formularza.

FORMULARZ